• Fri frakt på beställningar över 2000 kr inkl. moms.
 • track-32Trygga betalningar. Faktura- och kortköp.
 • track-32Bli förmånskund och spara pengar (endast företag).
 • track-32Support på 08-6844 22 44 eller info@nordmed.se
Image Alt

Butik

  /    /  Autoklaver, Autoklaver och sterilisering, Klass B-autoklav  /  Autoklav klass B 8 liter med USB-port och dubbel säkerhetslåsning

Autoklav klass B 8 liter med USB-port och dubbel säkerhetslåsning

22900 kr

Quantity

Product description

Autoklav 8 liter Klass B med USB och dubbelt säkerhetslås.

Program:

Program Temperatur (ºC) Tryck (KPa)

Steriliseringstid
(Min)

Total tid (Min) Material Typ Max. last (Kg) Max. last per bricka (Kg)
Fast material 134 210 4 14-25   Fast material oförpackat 2.00 0.60
121 110 20 25-40
Förpackat 134 210 4 20-45   Fast material oförpackat 1.50 0.60
121 110 20 30-50 Fast- eller ihåligt material med enkel förpacking

2.00

0.60
Textil 134 210 8 25-50   Poröst material oförpackat 0.50 0.15
Poröst material med enkel förpackning 0.35 0.10
121 110 30 30-55 Poröst material med dubbel förpackning 0.25 0.10
Ihåligt material med enkel förpackning 1.50 0.30
Fast- eller ihåligt material med dubbel förpackning 1.00 0.30
Prion 134 210 18 30-50   Poröst material oförpackat 0.50 0.15
Poröst material med enkel förpackning 0.35 0.10
Poröst material med dubbel förpackning 0.25 0.10
Ihåligt material med enkel förpackning 1.50 0.50
Fast- eller ihåligt material med dubbel förpackning 1.00 0.30
B&D test 134 210 3.5 15-35
HELIX test 134 210 3.5 15-25
Vakuum test 17-20

Seguridad:

 • En cykel startar inte om luckan inte är ordentligt stängd.
 • Automatiskt system med dubbel, automatisk låsanordning, förhindrar dörren från att öppnas medan kammaren är trycksatt.
 • Säkerhetsventilerna förhindrar övertryck av generatorn och kammaren.
 • En säkerhetstermostat förhindrar överhettning i kammaren och generatorn.
 • En automatisk säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig öppning av dörren under steriliseringsprocessen. Ett elektricitetsskydd bryter automatiskt strömmen om det är kortslutning någonstans eller om energileverantören inte är särskilt stabil.
 • Fel-alarm, indikerar en misslyckad cykel och visar felkoden.
 • Dörr-alarm, indikerar att dörren inte är säkert låst..
 • Lågt vatten-alarm, indikerar när vattentanken är tom eller för full.

Tekniska egenskaper:

 • Nominell spänning: 220-240 VAC; 50/60 Hz; 10A
 • Kammarens dimensioner: 170 x 320 mm
 • Breaker : F16A / 400V
 • Nominell spänning: 1500 VA
 • Steriliseringstemperatur: 121 ºC / 134 ºC
 • Tankvolym för destillerat vatten: 2,5 liter
 • Arbetstemperatur: 5ºC / 40ºC
 • Relativ fuktighet vid drift: Max. 80%, okondenserad
 • Yttre mått: 414 x 365 x 530 mm
 • Nettovikt: 34,5 Kg
 • Maximal ljudnivå: <70 dB
 • Atmosfärtryck vid drift: 76 kPa / 106 kPa

Komponenter:

 • Tank för destillerat vatten
 • LCD-skärm
 • Kontrollpanel
 • Strömbrytare
 • Dräneringsnyckel för använt destillerat vatten
 • USB-port
 • Säkerhetsventil
 • Ventilationsgaller
 • Blockeringssystem
 • Strömkabel
 • Etikett

Inkluderade tillbehör:

 • Sterilisator
 • USB
 • 2 instrumentbrickor
 • Bas för brickor
 • Handtag för uttagning av brickorna
 • Dörrjusteringsredskap
 • 2 dräneringsslangar
 • Dörrtätningslist
 • Bruksanvisning

Förordningar:

 • Direktiv CE 93/42 för medicintekniska produkter. 

 Autoklavprocessen steg för steg:

 1. Öppna dörren, ta ut instrumenten och tillbehören som befinner sig inne i steriliseringskammaren. Ta bort förpackningen och rengör dem.
 2. Anslut nätsladden till en lämplig strömkälla.
 3. Anslut skrivaren (Ingår ej, ref. 922-PRINTER03).
 4. Påslagning: Huvudströmbrytaren är placerad på framsidan nere till höger på apparaten. En gång påslagen, så tänds LCD-skärmen,  där de grundläggande ikonerna för autoklavens drift visas, som läget för dörren, vattennivån, steriliseringsprogram, datum, tid, etc.
 5. Fyll tanken med destillerat vatten. Ta bort det översta tanklocket och fyll tanken. Om du hör en signal betyder det att du överskridit den tillåtna vattennivån. Snälla sluta omedelbart och dränera den mängd vatten som behövs för att signalen slås av. a bort det översta tanklocket och fyll tanken. Om du hör en signal betyder det att du överskridit den tillåtna vattennivån. Snälla sluta omedelbart och dränera den mängd vatten som behövs för att signalen slås av.
 6. Beredning av material som skall steriliseras::

  1. Placera instrument som är av olika material i olika fack, innan sterilisering.
  2. Om instrumenten inte är av rostfritt stål, placera steriliserings papper mellan brickan och instrumenten.
  3. Tillåt inte direkt kontakt mellan intrument av olika material..
  4. Försäkra dig om att alla instrument är i rätt läge..
  5. Placera på brickan instrument såsom linser, behållare, rör, etc. upp och ner, så att det inte blir kvar vatten inom dem.
  6. Påbelasta inte brickorna över deras gräns.
  7. Lägg inte brickorna på varandra och inte heller i direkt kontakt med kammarens vägg.
  8. Använd inte metall gem eller nålar, detta kan försämra steriliseringsapparatens drift.
  9. Linda in instrumenten en efter en, i fall flera instrument måste packas tillsammans, se till att dessa är av samma material.
  10. Försegla kuvertet med särskilda band för sterilisering eller använd en termisk sealer.
  11. Se till att steriliserings påsen är korrekt placerad inuti kammaren på brickorna (liggande på plastdelen).
 7. Välj steriliseringsprogram.
 8. Starta steriliseringscykeln. fter att ha valt steriliseringsprogram, infoga instrumenten i kammaren på brickorna, genom att använda plasthandtagen som medföljer. Då instrumenten är i kammaren, stäng dörren. Försiktigt: Var säker på att ha stängt dörren ordentligt, annars visar steriliseringsapparaten ett larm och kan då inte starta eller så stoppas programmet under cykeln.
 9. Starta sterilisering. Tryck på start-knappen, då börjar steriliseringsapparaten att fungera under ungefär mellan 30-75 minuter.
 10. Steriliseringscykeln avslutas. Efter slutförandet av steriliseringscykeln, kommer skrivaren att skriva ut hela rapporten automatiskt (ingår ej) och data lagras på USB-minnet (i .txt-format). Efter det att trycket gått ner till noll kan du öppna dörren och ta ut instrumenten. Autoklaven varnar med en ljudsignal då steriliseringscykeln är klar. Försiktigt: Använd jämt plasthandtagen för brickorna då du ska ta ut instrumenten. 

VIKTIGT : Återanvänd inte vattnet från tanken med avfalls vattnet.

Installation:

 • Det måste finnas minst 10 cm runt om autoklaven, 25 cm ovanför och tillräckligt för att dörren ska kunna öppnas helt.El lugar donde opera el esterilizador debe tener una ventilación adecuada.
 • Autoklaven måste placeras på ett stadigt bord som tål dess vikt och hantering.
 • Täck inte över eller blockera sidouttag eller luftutloppsgallrets kondensorfläkt.
 • Placera inte steriliseringsapparaten nära vatten där den kan bli stänkt.
 • Håll borta från värmekällor

Direktiv

 • MDD 93/42/EEG om medicinsk utrustning
 • 97/23/EG om tryckbärande anordningar
 • EN 13060 om små autoklaver
 • EN 61326, EN 61000 om elektromagnetisk kompatibilitet
 • EN 61010-1, UL 61010-1 om säkerhetskrav
 • EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 om särskilda krav för ångsterilisatorer som används för behandling av medicinsk utrustning. 

Exempel på en utskriven rapport:

 =========================================
Programa: FÖRPACKAT

Temperatur: 134C

Tryck: 206.0 kPa

Torkningstid: 08Min

Steriliseringstid: 4.0Min

——————————–

Tid Temp. Tryck

Start 12:28:17 089.0C

T1: 12:31:32 087.1C -075.0kPa

T2: 12:33:43 110.2C 052.0kPa

T3: 12:36:37 088.9C -080.0kPa

T4: 12:39:20 114.7C 053.7kPa

T5: 12:43:37 087.9C -080.0kPa

T6: 12:50:40 134.8C 206.0kPa

TS: 134.7C 209.5kPa

Max. Temperatur:135.2C

Min. Temperatur:134.3C

Max. Tryck:214.0kPa

Min. Tryck:204.9kPa

T7: 12:54:39 134.4C 211.4kPa

T8: 12:57:36 102.1C -060.0kPa

T9: 12:59:54 098.2C -060.0kPa

End 13:04:07 102.4C

——————————–

Cykel No.: 00017

Resultat: framgångsrikt

Datum: 2014-06-07

SN:E54723

Operatör:

================================

Video: