• Fri frakt på beställningar över 2000 kr inkl. moms.
 • track-32Trygga betalningar. Faktura- och kortköp.
 • track-32Bli förmånskund och spara pengar (endast företag).
 • track-32Support på 08-6844 22 44 eller info@nordmed.se
Image Alt

Butik

  /    /  Autoklaver, Autoklaver och sterilisering, Klass B-autoklav  /  Autoklav 18 liter Klass B med USB

Autoklav 18 liter Klass B med USB

28000 kr

Quantity

Product description

Autoklav Klass B, 18 liter med USB.

* Skrivaren är ett tillbehör som säljs separat. Om du vill köpa den, se referens 922-PRINTER03 på vår webbsida.

Program:

Program Temperatur Tryck

Steriliserings tid

Total tid Material Max. last Max. last per bricka
Fast material 134 ºC 210 kPa 4 min 20-35 min Fast material oförpackad. 4,5 Kg 1,2 Kg
121 ºC 110 kPa 20 min 30-50 min
Förpackad 134 ºC 210 kPa 4 min 30-50 min Fast material oförpackad. 4,5 Kg 1,2 Kg
121 ºC 110 kPa 20 min 35-55 min Fast- eller ihåligt meterial med enkel förpackning. 3,5 Kg 1,1 Kg
Vätska 134º C 210 kPa 10 min 30-35 min Vätska 1 Kg 0,3 Kg
121º C 110 kPa 30 min 35-60 min
Textil 134 ºC 210 kPa 8 min 40-65 min Poröst material oförpackad. 1 Kg 0,3 Kg
Poröst material med enkel förpackning. 0,80 Kg 0,25 Kg
Poröst material med dubbel förpackning. 0,6 Kg 0,2 Kg
121 ºC 110 kPa 30 min 45-75 min Ihåligt material med enkel förpackning. 3,5 Kg 1,25 Kg
Fast- eller ihåligt material med dubbel förpackning. 1,5 Kg 0,6 Kg
Prion 134  ºC 210 kPa 18 min 45-70 min Poröst material oförpackad. 1 Kg 0,3 Kg
Poröst material med enkel förpackning. 0,75 Kg 0,25 Kg
Poröst material med dubbel förpackning.  0,6 Kg 0,2 Kg
Ihåligt material med enkel förpackning. 3,5 Kg 1 Kg
Fast- eller ihåligt material med dubbel förpackning. 1,5 Kg 0,5 Kg
B/D Test 134  ºC 210 kPa 3,5 min 22-35 min
Helix Test 134  ºC 210 kPa 3,5 min 22-35 min
Vakuum prov 15-20 min

Autoklaven är klar för användning minst 5 minuter efter strömanslutning.
Max. temperaturen för steriliseringscykeln för 134ºC är 137ºC.
Max. temperaturen för steriliseringscykeln för 121ºC är 134ºC.

 Specifikationer

 • Helautomatiska, förprogrammerade steriliseringscykler.
 • Kammare och dörr i rostfritt stål, med elektropolerad yta.
 • Styrsystem med hög precision för perfekt steriliseringsresultat. 
 • Användarvänligt gränssnitt.
 • LCD-skärmen visar kontinuerligt information om processens cykler.
 • Öppen vattentanks typ, vilket underlättar vattenpåfyllning och rengöring av tanken.
 • Språk: spanska, engelska, tyska, franska, holländska, polska, rumänska, tjeckiska, lettiska, litauiska, ungerska och kinesiska.  
 • Säkerhetsanordningar.
 1. Breaker. 
  Skyddar din dator från möjliga fel i strömförsörjningen.
  Åtgärd: Bryta strömmen.
 2. Termisk brytare.
  Skydd mot kortslutning och överhettning i transformatorns primära nätverket.
  Åtgärd: Tillfälligt avbrott (tills temperaturen har sjunkit) i lindningen. 
 3. Säkerhetsventil.
  Skydd mot en eventuell tryckökning i kammaren.
  Åtgärd: Utsläpp av ånga tills trycknivån blir återställd.
 4. Micro avbrytare för att kontrollera dörren.
  Kontrollerar att dörren justeras för att kunna starta en steriliseringscykel.
  Åtgärd: Sänder signalen för att varna om felaktig position av dörren.
 5. Termostat för  värme resistorerna i ånggeneratorn.
  Skydd mot överhettning av värme resistorerna i ånggeneratorn. 
  Åtgärd: Avbryter strömförsörjningen till värme resistorerna i ånggeneratorn.
 6. Termostat för värme resistorerna i kammaren.
  Skydd mot överhettning av värme resistorerna i kammaren.
  Åtgärd:Avbryter strömförsörjningen till värme resistorerna i kammaren.
 7. Automatisk justering av det hydrauliska systemet.
  Det hydrauliska systemtrycket återgår till sitt vanliga läge, om steriliseringscykeln avbryts manuellt.
  Åtgärd: Det inre trycket återställs automatiskt.
 8. Dörrspärrning
  Effektivt skydd för att förhindra oavsiktlig öppning av dörren.
  Åtgärd: Förhindrar öppnandet av dörren av ett hydraulisk låssystem.

 Tekniska egenskaper:

 • Nominell spänning: 220-240V; 50/60 Hz; 10A
 • Kammarens dimensioner: 247 x 350 mm
 • Breaker: F16A / 400V
 • Nominell spänning: 2200VA
 • Steriliserings temperatur: 121 ºC / 134 ºC
 • Tankvolum för destillerat vatten: ca. 2,5 L
 • Arbetstemperatur: 5 ºC / 40 ºC
 • Relativ luftfuktighet vid drift: Max. 80%, okondenserad
 • Yttre mått: 480 x 455 x 600 mm
 • Nettovikt: 47 Kg
 • Maximal ljudnivå: <70 dB
 • Atmosförtryck vid drift: 76 / 106 kPa

Komponenter:

 • Tank för destillerat vatten
 • LCD-skärm
 • Kontrollpanel
 • Ström avbrytare
 • Dräneringsnyckel för använt destillerat vatten.
 • USB-port
 • Säkerhetsventil
 • Ventilations galler
 • Blockerings system
 • Strömkabel
 • Etikett

Inkluderade tillbehör:

 • Sterilisator
 • 3 Instrument brickor
 • Bas för brickor
 • Handtag för uttagning av brickorna
 • Dörrjusteringsredskap
 • 2 dräneringsslangar
 • Dörrtätningslist 
 • Bruksanvisning

Autoklav processen steg för steg:

1- Öppna dörren, ta ut instrumenten och tillbehören som befinner sig inne i steriliseringskammaren. Ta bort förpackningen och rengör dem.
2- Anslut nätsladden till en lämplig strömkälla.
3- Påslagning: Huvudströmbrytaren är placerad på framsidan nere till höger på apparaten.
En gång påslagen, så tänds LCD-skärmen,  där de grundläggande ikonerna för autoklavens drift visas, som läget för dörren, vattennivån, steriliseringsprogram, datum, tid, etc.
4- Fyll tanken med destillerat vatten.
Ta bort det översta tanklocket och fyll tanken. Om du hör en signal betyder det att du överskridit den tillåtna vattennivån. Snälla sluta omedelbart och dränera den mängd vatten som behövs för att signalen slås av.
5- Beredning av material som skall steriliseras:
Placera instrument som är av olika material i olika fack, innan sterilisering.
Om instrumenten inte är av rostfritt stål, placera steriliserings papper mellan brickan och instrumenten.
Tillåt inte direkt kontakt mellan intrument av olika material. 
Försäkra dig om att alla instrument är i rätt läge.
Placera på brickan instrument såsom linser, behållare, rör, etc. inverterade, så att det inte blir kvar vatten inom dem.
Påbelasta inte brickorna över deras gräns. 
Lägg inte brickorna på varandra och inte heller i direkt kontakt med kammarens vägg.
Använd inte metall gem eller nålar, detta kan försämra steriliseringsapparatens drift.
6- Välj steriliseringsprogram.
7- Starta steriliseringscykeln.
Efter att ha valt steriliseringsprogram, infoga instrumenten i kammaren på brickorna, genom att använda plasthandtagen som medföljer.
Då instrumenten är i kammaren, stäng dörren.
Försiktigt: Var säker på att ha stängt dörren ordentligt, annars visar steriliseringsapparaten ett larm och kan då inte starta eller så stoppas programmet under cykeln.
8- Starta sterilisering.
Tryck på start-knappen, då börjar steriliseringsapparaten att fungera under ungefär mellan 30-75 minuter.
9- Steriliseringscykeln avslutas.
Efter det att trycket gått ner till noll kan du öppna dörren och ta ut instrumenten. Autoklaven varnar med en ljudsignal då steriliseringscykeln är klar. 
Försiktigt: Använd jämt plasthandtagen för brickorna då du ska ta ut instrumenten. 

Installation:

 • Det måste finnas minst 10 cm runt om autoklaven, 25 cm ovanför och tillräckligt för att dörren ska kunna öppnas helt.
 • Arbetsplatsen där steriliseringsapparaten fungerar måste ha tillräcklig ventilation.
 • Autoklaven måste placeras på ett stadigt bord som tål dess vikt och hantering.
 • Täck inte över eller blockera sidouttag eller luftutloppsgallrets kondensorfläkt.
 • Placera inte steriliseringsapparaten nära vatten där den kan bli stänkt.
 • Håll borta från värmekällor.

Exempel på en utskriven rapport:

================================
Program: FÖRPACKAT
Temperatur: 134C
Tryck: 206.0 kPa
Torkningstid: 08Min
Steriliseringstid: 4.0Min
——————————–
Tid Temp. Tryck
Start 12:28:17 089.0C
T1: 12:31:32 087.1C -075.0kPa
T2: 12:33:43 110.2C 052.0kPa
T3: 12:36:37 088.9C -080.0kPa
T4: 12:39:20 114.7C 053.7kPa
T5: 12:43:37 087.9C -080.0kPa
T6: 12:50:40 134.8C 206.0kPa
TS: 134.7C 209.5kPa
Max. Temperatur:135.2C
Min. Temperatur:134.3C
Max. Tryck:214.0kPa
Min. Tryck:204.9kPa
T7: 12:54:39 134.4C 211.4kPa
T8: 12:57:36 102.1C -060.0kPa
T9: 12:59:54 098.2C -060.0kPa
End 13:04:07 102.4C
——————————–
Cykel No.: 00017
Resultat: framgångsrik
Datum: 2014-06-07
SN:E54723
Operatör:
================================

 

Förordningar:

 • Direktiv CE 93/42 för medicintekniska produkter.
 • Direktiv CE 97/23 för tryckbärande anordningar.
 • EN 13060  för små autoklaver.
 • EN 61326, EN 61000 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • EN 61010-1, UL 61010-1 säkerhetskrav
 • EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Särskilda fordringar på sterilisatorer och diskdesinfektorer för behandling av medicinsk materiel

 Video: