Skötbord

Undersöknings- och ombytesbord för nyfödda, målat stål, med tåv lådor i PVC, undre hylla

8,980 kr

Undersöknings- och ombytesbord för nyfödda, målat stål, två lådor i PVC och bottenhylla.

Undersöknings- och ombytesbord för nyfödda, målat stål, bottenhylla

7,990 kr

Undersöknings- och ombytesbord för nyfödda, målat stål, bottenhylla.